กฏระเบียบและข้อควรปฏิบัติ

กฏระเบียบในการคอมเม้น หรือ รีวิวสินค้า


ใช้ข้อความที่สุภาพ อันแสดงถึงกิริยามารยาทของคนไทยและสังคมไทย ในการแสดงความคิดเห็นใดๆในเว็บไซต์

หากตรวจสอบพบข้อความไม่เหมาะสมใด ๆ ก็ตาม เมื่อพิจารณาแล้วจะดำเนินการลบข้อความนั้น หรือ (ตามแต่วิจารณญานของทีมงาน) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ


ข้อควรปฏิบัติ เมื่อพบสิ่งไม่เหมาะสมในเว็บบอร์ด
-  ส่งอีเมล์ แจ้งผู้ดูแลเว็บ thaicybertech.official@gmail.com

หากพบว่า สมาชิกท่านใดพยายามที่จะนำเรื่องใด ๆ อันไม่เหมาะสม เช่น การทะเลาะวิวาท ไปสู่สถานที่อื่น จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามกฏข้างต้นเช่นกัน และหากร้ายแรงก็จะดำเนินการทางกฏหมายต่อไป ตามความเหมาะสม และทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือทำการเปลี่ยนแปลง กฎ กติกา และ มารยาทในการใช้ได้ตามความเหมาะสม